Oferta dostępu do API PLICBD.ArkanaVoIP.PL

API jest bardzo proste w integracji, wysyłasz żądanie POST/GET/PUT pod adres wskazany w dokumentacji API PLICBD

Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc i jest niezależna od jakichkolwiek innych pakietów - chyba, że zaznaczono inaczej. Jeśli rozpoczynasz korzystanie z API w niepełnym okresie rozliczeniowym opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do pozostałych dni miesiąca.

API w ramach obsługi E112 PUSH jest bezpłatne - w celu skorzystania z API E112 (mając abonament na usługę E112 PUSH) nie musisz kupować żadnego z poniższych pakietów. Uwierzytelnianie do API E112 PUSH nie wymaga Klucza API, tylko adresu IP zdefiniowanego w ustawieniach E112.

Z naszej oferty skorzystać mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni lub firmy nie będące wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do danych o numeracji: "Sprawdzenie przynależności numeru".

STARTER

49.99 zł

/mc

Pełen dostęp do API dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych


 • Jeden klucz na dowolną ilość urządzeń
 • API jest i będzie stale rozwijane
 • Maksymalnie 100 000 zapytań w okresie rozliczeniowym (co daje 3 333 zapytań dziennie - zapytania sprawdzane są miesięcznie)
 • Nie określasz ilości zapytań
Popularny

99.99 zł

/mc

Pełne dostępu do API nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


 • Jeden klucz na dowolną ilość urządzeń
 • API jest i będzie stale rozwijane
 • Maksymalnie 400 000 zapytań w okresie rozliczeniowym (co daje 13 333 zapytań dziennie - zapytania sprawdzane są miesięcznie)
 • Określasz przewidywaną ilości zapytań miesięcznie, w celu zapewnienia przez nas zasobów
 • Wysyłka rynkowych komunikatów NP

Obecne możliwości API i planowane

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Dokumentacja API PLICBD, a krótki opis funkcji na niniejszej stronie.

Obecne możliwości API
 • Pełna obsługa E112 PUSH (online).
 • Sprawdzanie przynależności numeru telefonu do operatora - wprowadzasz MSISDN (numer telefonu) lub numer rutingowy, system oddaje aktualnego operatora wraz z numerem rutingowym (jeśli występuje), w przypadku numerów rutingowych system oddaje informacje o operatorze numeru i lokalizacjach geograficznych. Przykład dla MSISDN: {"number":"228966666","rpt":"13148","rpt_name":"Oskar Rybczyński","rn":null,"area":null}, przykład dla RN: {"number":"C2492","rpt":"13148","rpt_name":"Oskar Rybczyński","rn":null,"area":"83,85,33,52,82,23,34,55,58,95,75,62,32,41,63,94,12,13,76,65,81,86,42,18,89,77,29,67,44,24,61,16,48,17,25,43,46,59,87,91,15,14,56,74,22,54,71,84,68"}.
 • Lista faktur i możliwość ich pobierania.
 • Dane użytkownika i ich modyfikacja.
 • Dane wszystkich planów, aktywnych planów na danym koncie użytkownika i ich odnowienie.
 • Sprawdzanie daty ważności certyfikatu OPR użytkownika.
 • Wgrywanie nowego certyfikatu OPR użytkownika.
 • Sprawdzenie oraz dodanie aktywnych adresów IP (wraz z wysłanymi danymi Abonentów) na potrzeby danych lokalizacyjnych E112.
 • Listowanie i wysyłka komunikatów udostępnień numeracji Xnn - (pełen proces udostępnienia numeracji przez API).
 • Wysyłka po HTTP na adres URL podany przez Partnera, danych z komunikatów udostępnień numeracji X01 oraz X02. Wpada komunikat z UKE i od razu masz go na swojej platformie.
 • Listowanie komunikatów Exx (Przenoszenie numerów), oraz wysłanie wniosku o przeniesienie numeru (E03).
 • Wysyłka po HTTP na adres URL podany przez Partnera, danych z komunikatów przenoszenia numerów Exx. Całość obsługi E03, E06, E12, E13, E14, E40, E16, E17, E18, E23. Pełen proces pzeniesienia numeru przez API.
 • Masowa wysyłka komunikatów E23 z pliku txt (metoda e23MassCreate).
Planowane możliwości API
 • Napisz nam, czego potrzebujesz, a to zrobimy.

Sprawdzenie przynależności numeru

Udostępniamy wygodne API, które pozwoli Ci na sprawdzenie, do jakiego operatora przynależy odpytywany numer telefonu, a jeśli jest przeniesiony otrzymasz również informację o numerze rutingowym, pod który należy kierować połączenia do wskazanego numeru no i oczywiście aktualnego operatora numeru. Jesteśmy bezpośrednio połączeni z PLICBD Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a nasze dane są aktualizowane zawsze w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo nasze API udostępnia informacje o numeracji użyczonej/udostępnionej przez operatorów sobie wzajemnie. Korzystając z naszego rozwiązania, zawsze masz pewność, że w odpowiedzi na zapytanie do naszego API otrzymasz właściwego operatora dla danego numeru telefonu.

Jeśli potrzebujesz informacji o numerach rutingowych, lub strefach geograficznych przypisanych do numeru rutingowego, również otrzymasz wszystkie dane podając numer rutingowy.

Posiadamy dane o numeracji z terenu Polski.

Faktury listowanie i pobieranie

Udostępniamy API, które pozwoli Ci na listowanie (podgląd) oraz pobranie ostatnich 50 faktur za nasze usługi (pod warunkiem, że nie są starsze niż rok kalendarzowy).

Dzięki prostym metodom GET naszego API możesz w każdym momencie wygenerować listę otrzymanych od nas faktur, wraz z informacją, czy zostały opłacone, czy nie. Oprócz tych informacji, możesz pobrać każdą fakturę. Faktury utrzymywane są na naszych serwerach przez minimum 12 miesięcy. Jeśli potrzebujesz starszych faktur niż rok - skontaktuj się z naszą księgowością. Koszt obsługi księgowej za przesłanie fv starszej niż rok wynosi 50,00 zł netto (61,50 zł brutto).

W związku z tym, że faktury dostępne są przez web panel jak i poprzez API, nie wystawiamy duplikatów faktur. Zawsze możesz je pobrać z panelu operatora lub przez API. Jeśli jednak potrzebujesz duplikatu - to koszt obsługi księgowej wynosi 100 zł netto (123 zł brutto) za każdy duplikat.

Dane, które otrzymasz to id faktury, numer faktury, kwota netto w groszach dla faktury, stan fv - czy opłacona, czy nie, datę utworzenia i ostatniej edycji.

Użytkownik dane i edycja

Dzięki naszemu API możesz wyświetlić aktualne dane swojego użytkownika i je modyfikować.
Dane, których możliwa jest edycja to: ulica, kod pocztowy i miasto.
Email możesz edytować wyłącznie po zalogowaniu do panelu operatora i potwierdzeniu odebrania wiadomości.

Podgląd danych dotyczy: id konta, imienia, nazwiska, kodu pocztowego, miejscowości, nazwy firmy, numeru w RPT, ostatniej aktywności, daty utworzenia konta oraz daty ostatniej aktualizacji w/w danych.

Ważność certyfikatu OPR i wgrywanie

Potrzebujesz datę ważności certyfikatu wystawionego przez UKE i mieć lub sprawdzać to w swoich systemach? Dzięki integracji z API PLICBD.ArkanaVoIP.PL możesz sprawdzać datę ważności certyfikatu, a w razie potrzeby podmienić na nowy - bezpośrednio przez API.
Niezależnie od tego, czy będziesz korzystać z API, czy nie, to nasze systemy będą wyślać Ci wcześniej przypomnienie, które może być powtarzalne, ponieważ paczki mogą być wysyłane przy użyciu certyfikatu o co najmniej rocznym terminie ważności. Po wgraniu nowego certyfikatu zaprzestaniemy wysyłania notyfikacji.

Dane planów na koncie i odnowienie

Możesz pobrać dane wszystkich dostępnych na obecną chwilę planów, a także planów tylko zalogowanego użytkownika. Otrzymasz niezbędne dane do zakupu lub przedłużenia planu. Dzięki możliwościom naszego API, możesz przedłużyć lub aktywować dowolny plan w jednym zapytaniu. W tym zamówić udostępnienie numeracji zarówno stacjonarnej jak i mobilnej. W przypadku numeracji rutingowej niezbędny będzie kontakt z nami.

Sprawdzenie oraz dodanie aktywnych adresów IP dla E112

Dzięki tej metodzie sprawdzisz aktywne adresy IP dla potrzeb danych lokalizacyjnych E112. Możesz także dodać adres IP, lub przeglądać adresy z danymi abonentów, którzy skorzystali z wysyłki danych E112 do PLICBD UKE metodą PUSH. Dane na naszych serwerach przechowywane są przez 60 dni odmomentu ich wygenerowania. Trzymaj u siebie przez okres retencyjny.

Udostępnianie numeracji Xnn

Przeprowadź pełen proces udostępniania numeracji przez API. Przegląd komunikatów użytkownika oraz wysyłka udostępnienia - komunikat X01. Dzięki API Xnn możesz również odpowiedzieć nakomunikat X02 - potwierdzenie lub odrzucenie udostępnienia numeracji. Sprawdź również kody reason dla Xnn. Przydadzą się przy odrzucaniu udostępnienia.

Notyfikacje udostępnień numeracji Xnn po HTTP

Mając aktywną usługę API w dowolnym wariancie masz możliwość ustawienia adresu URL dla notyfikacji.
Dzięki tej możliwości nie musisz odpytywać naszego API, czy wpadły nowe udostępnienia. Otrzymasz pełne dane wniosku POST'em.
Adres URL uzupełnisz w zakładce Konto -> Klucze API.

Listowanie i wysyłanie komunikatów Exx.

Pobieraj wszystkie otrzymane i wysłane komunikaty Exx (przenoszenie numerów) przez API, wraz z ich statusami i pełnymi danymi do każdego przeniesienia. Dzięki naszemu API nie tylko wylistujesz komunikaty, ale także możesz zapisać lub anulować wniosek o przeniesienie numeru (E03) w naszych systemach. Możesz także pobrać umowę do podpisu oraz wysłać komunikat o przeniesieniu numeru przez nasze API do PLICBD UKE. Sprawdź więcej w naszych instrukcjach API.

Notyfikacje dla Exx (przenośność) pod URL

Otrzymuj wszystkie komunikaty dotyczące przenoszenia numerów, zwrotów numeracji i jej zmian w swojej aplikacji, pod podanym przez siebie adresem URL. Dzięki PLI CBD w ArkanaVoIP.pl masz mozliwość ustawienia adresu dla komunikacji Exx. Komunikaty wysyłamy metodą POST. Otrzymasz wszystkie informacje wysłane do PLICBD UKE, dzięki czemu możesz konfigurować swoją aplikację aby wnioski NP odbywały sie w trybie automatycznym. Pozwoli Ci to znacząco zredukować koszty.

Obsługuj pełne procesy NP przez API

Wysyłasz i otrzymujesz przez API każdy komunikt E03, E06, E12, E13, E16, E17, E18 -> dzięki czemu możesz w pełni obsługiwać procesy NP zarówno dla fix i mobile (w jednej i tej samej opłacie) we własnej aplikacji. Tylko u nas pełne procesy dla ich rozpoczęcia, procedowania - po zakończenie. W Plicbd.ArkanaVoIP.PL NP - nie tylko przenoszenie, ale także zwroty, zmiany, wysyłka i odbiór w jednej miesięcznej opłacie jest dostępna tu i teraz. Do obsługi pełnych procesów NP nie potrzebujesz API, zrobisz to również z naszego frontu. API jest dodatkiem.

Zwroty i zmiany w Exx - u nas pełne

Już teraz skorzystać możesz z wysyłki przez API dla pełnych procesów nie tylko dla przenoszeń, czy odbiorów numeracji. Uczyń swoją aplikację jeszcze bardziej doskonałą i mniej absorbującą przez obsługę procesów zmian i zwrotów. Jeśli tylko chcesz, możesz skonfigurować pełne procesy przenoszeń w API, w tym także zwroty i zmiany. Sprawdź naszą doumentację API i bądź przed wszystkimi! Te usłuigi są standardowo dostępne, dla każdego PT - nie tylko w API. Jeśli nie wiesz jak zaimplementować API skontaktuj się z nami, pomożemy i doradzimy.

Otrzymywanie rynkowych E13

Możesz odbierać rynkowe komunikaty E13 (czyli komunikaty o przeniesieniu numeru, bądź zmienie w RN) pod podany przez siebie adres URL w prostej formie. Adres URL, pod który mamy wysyłać dane konfigurujesz w zakładce Konto -> Klucze API. Na Twoją prośbę przygotujemy Ci także obecny plik csv z bazą aktualnych numerów przeniesionych i RN.

Wysyłka masowych zmian w RN

Jeśli potrzebujesz zmienić RN lub operatora sieci, czy operatora usług towarzyszących dla danego MSISDN, lub zakresów MSISDN - i planujesz zrobić to hurtowo - możesz skorzystać z metody e23MassCreate przez nasze API. Jeśli nie umiesz skorzystać z API, również możesz wrzucić plik txt przez nasz panel w zakładce Konto - Klucze API. Zwrotnie otrzymasz pełen raport.

Sprawdź ofertę PLICBD