Kody reason numeracji udostępnionej

W tabeli Udostępnionej numeracji znajduje się również opis słowny.

Kody Reason po stronie Operatora:

Kody Reason po stronie Operatora
Kod Reason Wyjaśnienie
200 Operator nie jest stroną tego udostępnienia
201 Niezgodne zakresy
202 Niezgodna data udostępnienia
203 Zamknięcie uzgadniania przez właściciela numeracji
103 Data create-date lub response-date z przyszłości
104 Data effective-date z przeszłości
105 Data effective-date wybiega zbyt daleko w przyszłość (ponad rok)
109 Nadawca nie jest udostępniającym (atrybut providing-operator) lub odpowiadającym (atrybut response-operator)
110 Udostępniający nie jest właścicielem Numerów
111 Co najmniej jeden z zakresów numeracji oczekuje już na potwierdzenie komunikatem X02
112 Co najmniej jeden z zakresów numeracji jest już udostępniony lub zaimplementowany (dla opertation-type = „INS”)
113 Co najmniej jeden z zakresów numeracji nie jest udostępniony lub zaimplementowany (dla opertation-type = „DEL”)
117 Zakres numeracji ma niewłaściwy number-type
120 Uzgadnianie udostępnienia jest już zamknięte

Kody reason stosowane po stronie UKE:

Kody reason stosowane po stronie UKE
Kod Reason Wyjaśnienie
100 Serwis chwilowo niedostępny
101 Niezgodna schema komunikatu
102 Niezgodny podpis komunikatu z użytym do zestawienia sesji HTTPS certyfikatem klienckim
103 Data create-date lub response-date z przyszłości
103 Data create-date lub response-date z przyszłości
104 Data effective-date z przeszłości
105 Data effective-date wybiega zbyt daleko w przyszłość (ponad rok)
106 reference-id nie pasuje do zgłaszającego X01
107 Duplikat reference-id w przesłanym X01
108 Nie znaleziono podanego reference-id
109 Nadawca nie jest udostępniającym (atrybut providing-operator) lub odpowiadającym (atrybut response-operator)
110 Udostępniający nie jest właścicielem Numerów
111 Co najmniej jeden z zakresów numeracji oczekuje już na potwierdzenie komunikatem X02
112 Co najmniej jeden z zakresów numeracji jest już udostępniony lub zaimplementowany (dla opertation-type = „INS”)
113 Co najmniej jeden z zakresów numeracji nie jest udostępniony lub zaimplementowany (dla opertation-type = „DEL”)
114 Nie znaleziono Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego o identyfikatorze podanym w using-operator
115 Nie znaleziono Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego o identyfikatorze podanym w services-operator
116 Nie znaleziono Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego o identyfikatorze podanym w network-operator
117 Zakres numeracji ma niewłaściwy number-type
118 Niewłaściwy parameter webserwisu recipientId
119 Jeden z podanych zakresów INS numeracji jest niewłaściwy (nie zaczyna się od 000, nie kończy się na 999 – dla MOBILE, 00 – 99 dla FIX)
120 Uzgadnianie udostępnienia jest już zamknięte
121 Niewłaściwy kod odrzucenia (reason) dla komunikatu X02
122 Nadawca zgłasza i potwierdza numerację udostępnianą poprzez SOU
Sprawdź ofertę PLICBD