Przeniesienia numeracji NP od innego operatora

Po zalogowaniu do Panelu Operatora, z lewego menu wybieramy Przeniesienia, następnie Nowy Wniosek.

Uzupełniamy imię i nazwisko Abonenta, następnie podajemy jego adres.
Wybieramy typ dokumentu z opcji wyboru typ danych np. dokument obcokrajowca czy numer pesel/nip/regon i wprowadzamy numer dokumentu, który otrzymaliśmy od Abonenta.

Teraz wybieramy jakiego typu numeracji dotyczy nasz wniosek. Wprowadzamy numer stacjonarny lub numer mobilny. PLICBD u nas jest przygotowane do przenoszenia zarówno numeracji mobilnej, jak i stacjonarnej.

Wprowadzamy numer rutingowy, typ obecnej umowy oraz operatora, od którego chcemy przenieść numer. System będzie podpowiadał, gdy wybierzemy operatora dawcę, automatycznie uzupełnimy operatora usługi sieci. Oczywiście możesz to edytować, gdy dane wymagają innych operacji.

Następnym krokiem będzie wybranie, czy przenosimy jeden numer, czy zakres numerów. Pamiętać należy, że zakres to minimum dziesięć sztuk, na potrzeby przenoszenia numerów i możliwy jest do wprowadzenia, wyłącznie przy przenoszeniu numeracji geograficznej.
Kiedy przenosimy jeden numer, to początek i koniec zakresu musi być taki sam.
Gdy zaś wybieramy zakres numerów, to ostatnia cyfra, początku zakresu musi być równa zero, a końca zakresu - dziewięć. Jest to narzucone przez PLICBD UKE. Szczegóły znajdziesz w instrukcjach udostępnionych przez PLICBD UKE.

Jeśli potrzebujemy przenieść inne zakresy, na przykład mniejsze niż dziesięć numerów, dodajemy kolejno numery i wprowadzamy każdy numer po kolei.

Wybieramy typ operacji, z opcji wyboru np. 'INSERT' oraz typ przeniesienia również z opcji wyboru. Wprowadzamy datę przeniesienia z kalendarza i wysyłamy wniosek.

Wniosek został zapisany, ale jeszcze nie wysłany do PLICBD UKE. Widzimy to, ponieważ na wprowadzonym wniosku mamy przycisk "Wymagane działanie!".
Musimy pobrać i podpisać pełnomocnictwo do przeniesienia numeru. Nie jest to konieczne, jednak doświadczenie mówi, że warto trzymać wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Równie dobrze możemy wysłać wniosek bez tego dokumentu, wrzucając pobrany plik. Klikamy wyślij.

W tym momencie, nasz wniosek został zakolejkowany do wysyłki i zostanie wysłany od razu, jeśli są godziny przyjmowania wniosków przez PLICBD. W przeciwnym wypadku, wniosek będzie wysłany od razu, gdy tylko PLICBD UKE rozpocznie przyjmowanie wniosków.

Poniżej instrukcja video: Sprawdź też inne instrukcje na kanale PLICBD.ArkanaVoIP.PL na Youtube

Anulowanie lub potwierdzenie wniosku

Po zalogowaniu do Panelu Operatora, z lewego menu wybieramy 'Przeniesienia', następnie interesujący nas typ. Może to być "Przychodzące", jak i "Wychodzące".

Anulowanie złożonego wniosku

Klikamy na plus (+) w pierwszej kolumnie tabeli.

Przechodzimy do "Anulowanie wniosku" i klikamy na button (przycisk) "Anuluj wysłany wniosek (bez możliwości przywrócenia)."

Po jego kliknięciu wniosek zostaje anulowany i jeśli jest taka możliwość (tylko w wypadku wysłania wniosku E03), usunięty ze wszystkich systemów.
Jeśli nastąpiło wysłanie przez operatora dawcę komunikatu E06, czyli zgody na przeniesienie numeru, wysłany komunikat zostanie zachowany w PLICBD i naszych systemach.
Pamiętaj, że komunikat możesz anulować tylko do momentu, w którym potwierdziłeś zawarcie umowy z Abonentem. Po tym komunikacie anulowanie wniosku nie będzie możliwe.

Potwierdzenie zawarcia umowy

Gdy odebrałeś komunikat E06 o możliwości przeniesienia numeru od operatora dawcy, w opcjach tabeli masz "Wymagana akcja!" => należy kliknąć w ten czerwony przycisk oraz potwierdzić podpisanie umowy z Abonentem.

Potwierdź w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyznaczonego przeniesienia (jeśli przeniesienie wyznaczone na poniedziałek, komunikat należy wysłać w piątek), że podpisałeś umowę z Abonentem.

Możesz wyznaczyć w tym miejscu własną datę, pamiętaj jednak, że w przypadku błędnej daty, operator-dawca może nie wyrazić zgody na przeniesienie z wybraną przez Ciebie datą. To operator dawca informuje Ciebie z jaką datą możliwe jest najwcześniejsze rozwiązanie umowy z Abonentem, bez ponoszenia przez niego opłat. Warto więc pozostawić tę opcję wedle uznania operatora dawcy, który wie, czy/jak i kiedy będzie mógł wysłać odpowiedni komunikat do innych operatorów, w celu odpowiedniego kierowania ruchem.

Wniosek został zakolejkowany do wysyłki i zostanie wysłany od razu, jeśli są godziny przyjmowania wniosków w PLICBD. W przeciwnym wypadku, wniosek wysłany zostanie, gdy tylko PLICBD UKE rozpocznie przyjmowanie wniosków.

Jeśli wysłałeś potwierdzenie/odrzucenie w innych godzinach niż przewiduje to dokumentacja PLICBD UKE, nasz system ja zakolejkuje i wyśle w odpowiednich godzinach, celem przetworzenia Twojego wniosku prawidłowo.

Poniżej instrukcja video:

Jak odpowiedzieć na wniosek innego operatora?

Gdy otrzymaliśmy e-mail i/lub SMS o nowym żądaniu przeniesienia numeru, wchodzimy do Panelu Operatora -> PRZENIESIENIA NP EXX -> Przychodzące. Od razu w tabeli widzimy rząd z danymi, a w nim czerwony przycisk: "Wymagana odpowiedź!". Klikamy. Mamy do wyboru dwie opcje:

Wydaję numer

Jeżeli dane podane przez operatora biorcę są zgodne z danymi w Twoim systemie, masz obowiązek wydać numer operatorowi biorcy w terminie, który jest proponowany przez biorcę. Jeśli jest to dla Ciebie niemożliwe zaproponuj najkrótszy możliwy termin, ale nie wcześniej niż data wskazana przez biorcę. Nie możesz też wskazać daty przypadającej w weekend ani święto. Pamiętaj, że operator biorca ma 8 godzin na wysyłkę komunikatu E12 (potwierdzenie zawarcia umowy z Abonentem), od momentu Twojej akceptacji. Ty również masz 8 godzin roboczych na wydanie numeru (kolejny komunikat z Twojej strony - komunikat E13), po otrzymaniu komunikatu o podpisaniu umowy przez biorcę. Zaplanuj możliwą datę oddania numeru, w ten czas, aby każdy z przedsiębiorców telekomunikacyjnych mógł się z niego wywiązać. Następnie kliknij duży zielony przycisk: "Wyślij E06 (potwierdzenie możliwości przeniesienia)"

Odmowa wydania numeru

Możesz również odmówić oddania numeru, jeśli wystąpią jedne z poniższych przesłanek:

  • Niezgodne dane rejestracyjne,
  • Numer Katalogowy nieaktywny,
  • Abonent zrezygnował z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego,
  • Niewłaściwy typ kontraktu (postpaid/prepaid),
  • Błędne wskazanie grupy Numerów (tylko jeśli numeracja stacjonarna i grupa numerów),
  • Data rozwiązania umowy w trybie DAY wypada później niż data rozwiązania umowy w trybie END,
  • Wyznaczona Umowna Data realizacji Przeniesienia Numeru przekracza 120 dni kalendarzowych od daty wygenerowania komunikatu E03,
  • Tryb reklamacyjny: Numer nie został przekazany od PT, który o niego wnioskuje.

Jeśli nie nastąpił żaden z powyższych przypadków, powinieneś oddać numer operatorowi biorcy, w terminie wyznaczonym przez niego (lub najbliższym możliwym dla Ciebie). W przypadku, gdy tego nie zrobisz zapewne otrzymasz wiadomość interwencyjną w SOU. Nawet mając aktywny pakiet FULL (PLICBD + SOU), nie będziemy więcej niż jeden raz tłumaczyli się z braku odpowiedzi danemu operatorowi za dany numer/zakres numerów. Kupując pakiet PLICBD2 + SOU akceptujesz ten stan rzeczy. Pamiętaj, że Twoim prawnym (wynikającym z ustawy) obowiązkiem jest odpowiedzieć w terminie na żądanie przeniesienia numeru i wydać numer, gdy dane są zgodne. Przepis ten obowiązuje nawet w przypadku, gdy Abonent zrezygnował z numeru (nie przedłużył umowy dla postpaid, nie doładował konta dla prepaid wraz z utratą ważności numeru), w terminie miesiąca od zaistnienia takiego zdarzenia. Wynika to wprost z ustawy "Prawo telekomunikacyjne".

A jeśli nie masz jeszcze aktywnej usługi procesowania NP przez PLICBD.ArkanaVoIP.PL to możesz ją mieć za 300 zł netto miesięcznie - bez jakichkolwiek limitów. Sprawdź naszą ofertę: oferta PLICBD przenoszenie numerów NP.

Otrzymałem potwierdzenie zawarcia umowy z Abonentem przez biorcę, co dalej?

Po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy przez Abonenta, należy wydać numer, wysyłając zgodę do operatora biorcy (komunikat E13). Należy to zrobić w przeddzień wyznaczonej daty przez operatora - biorcę numeru. Na tym etapie nie można już zmienić daty przeniesienia. W celu wysłania komunikatu E13 należy w tabeli przeniesień wybrać przycisk: "Wymagane potwierdzenie wydania numeru" oraz kliknąć "Potwierdzam."
Poniżej instrukcja wideo:

Sprawdź ofertę PLICBD