Połączenia alarmowe

Są 2 metody przekazywania danych na potrzeby lokalizacji E112 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

  1. Metoda wsadowa - polegająca na umieszczeniu na serwerze ftps danych abonentów raz w miesiącu wszystkich, następnie przyrostowo. System PLICBD odpytuje serwer ftps co godzinę w poszukiwaniu plików z danymi abonentów. Jest to metoda, której nie polecamy używać.
  2. Metoda PUSH - polegająca na wysyłce danych abonenta inicjującego połączenie pod numer alarmowy w momencie jego inicjowania.

W każdym z powyższych przypadków musisz odpowiednio zbudować NKA (Numer Kierowania Alarmowego) przed samym zestawieniem połączenia pod numer alarmowy. Dopiero w momencie otrzymania NKA (lub zbudowania, jeśli robisz to samodzielnie) możesz zestawić połączenie z wybranym numerem alarmowym. Pamiętaj, że NKA nie musi istnieć np. BOLESŁAWIEC w woj. DOLNOŚLĄSKIE nie posiada NKA dla numerów 985, 986, 987. W takim przypadku możesz zestawić połączenie ze standardowym numerem alarmowym 112. Przykłady zapytań w celu budowania prawidłowego NKA znajdziesz poniżej.

Mając aktywne API dla innych naszych usług PLICBD API pamiętaj, że żądne zapytanie nie wlicza się w usługi Lokalizacji E112, czyli oferty PLICBD 1. W każdym miesiącu możesz wykorzystać (mając aktywne PLICBD 1) niezliczoną ilość zapytań do lokalizacji PLICBD1 E112, nawet mając (lub nie mając) aktywne API naszego PLICBD.
Do obsługi PLICBD 1 w wersji FTP's w celu dodania lub modyfikacji/usunięcia danych przez API (i tylko przez API) należy zakupić pakiet API, lub skorzystać z możliwości ręcznego wprowadzania danych po kolei w panelu po zalogowaniu. W Panelu Operatora masz możliwość wrzucenia danych w formacie txt, sql, csv, xml, a nawet gotowych danych otrzymanych od poprzedniego providera w formacie zip bez żadnych limitów. Jeżeli potrzebujesz wrzucić dane z innego typu plików, to skontaktuj się z nami. Udostępnimy format dla Ciebie dogodny.

Metoda wsadowa a procesy NP

Korzystając z metody wsadowej do wysyłania danych w lokalizacji E112 i jednocześnie mając aktywny dowolny plan NP - przy odbiorze komunikatu E13 dane lokalizacyjne uzupełnią się automatycznie bez wykonywania dodatkowych czynności. Te dane wyślemy przyrostowo w najbliższej pełnej godzinie. Podczas wypełniania wniosku E03 o przeniesienie numeru poprosimy o podanie adresu klienta. Dane przyrostowe wysyłane są na serwer FTP w godzinach od 7 do 22 każdego dnia.

Metoda PUSH (online)

Kolejną rzeczą jaką musisz zrobić po zainstalowaniu certyfikatów do obsługi PLICBD oraz po ustawieniu właściwych case i event-id (jeśli chcesz za naszym pośrednictwem korzystać z przenosin numeracji), to zainstalować wprowadzić dane na potrzeby E112. W tym celu kolejno:

  1. Zaloguj się do panelu operatora.
  2. Z lewego menu wybierz: Lokalizacja E112 rozwiń Numery Alarmowe.
  3. Wybierz: Autoryzacja i historia.
  4. Po prawej stronie będzie przycisk Dodaj adres IP (kliknij).
  5. Wprowadź adres IP swojej centrali, z której będziesz wykonywał żądania na potrzeby E112, powtórz tą czynność tyle razy, ile masz central, z których autoryzujesz żądania (tylko jeśli mają inny adres IP).
  6. Do północy tego samego dnia wyślij i zautoryzuj swój adres IP poprzez wykonanie żądania post z wprowadzonego IP pod adres https://plicbd.arkanavoip.pl/api/emergency/confirm, bez żadnych form-data.
  7. Po wysłaniu polecenia z punktu poprzedniego wprowadzony adres IP zostanie uwierzytelniony i będzie gotowy do wysyłania danych lokalizacyjnych.

Historię wysyłki danych (również tych z usuniętego przez Ciebie IP) trzymamy przez 60 dni i masz do niej pełen wgląd w panelu operatora.

Metoda wsadowa FTPS

Metoda wsadowa polega na umieszczaniu plików z pełnymi danymi abonentów (osobowych i lokalizacyjnych) na specjalnie przygotowanym serwerze FTPS. Oznacza to, że dane Abonentów, nawet tych, którzy nie próbowali wybrać numeru alarmowego dostępne są przez cały czas na naszym serwerze FTP. Każda zmiana danych Abonenta np. Nowy klient, zmiana danych osobowych/numeru powoduje konieczność wysłania danych przyrostowych co godzinę. Raz w miesiącu pobierane są dane wszystkich Abonentów, które musimy trzymać na naszych serwerach.

Wykorzystując tą metodę nie ma potrzeby wykonywania specjalnych działań w momencie, gdy Abonent wybierze numer alarmowy, ponieważ dane Abonentów są cały czas dostępne na naszym serwerze FTPS. Jedyne o co należy zadbać, to właściwy numer NKA (do pobrania z API, jeśli korzystasz z jakiejkolwiek metody PLICBD1, czyli komunikatów lokalizacyjnych są one dla Ciebie bezpłatne).

Opłata za korzystanie z metody FTPS to (oprócz innych opłat np. za NP) 299,99 zł netto/miesięcznie, ponieważ po naszej stronie leży utrzymywanie serwerów ftps dla PT oraz hosting danych. Zdecydowanie odradzamy tą metodę, ponieważ wymaga, aby na naszych serwerach były dane Państwa Abonentów. Ta metoda jest droższa od metody PUSH, którą oferujemy w cenie korzystania z usług E112 PUSH.

Adres: https://plicbd.arkanavoip.pl/api/emergency/push
Metoda: POST
Odpowiedź umożliwiająca kontynuowanie połączenia: HTTP STATUS 201

Parametry do obsługi funkcji push
Parametry do obsługi funkcji push
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
msisdn string|required MSISDN dzwoniącego (format: Kod kraju+Numer telefonu np. 48601123456) + jako pierwszzy znak jest dopuszczalny.
eme_call string|required Numer Kierowania Alarmowego (NKA). ABCSPQMnumer_wybierany np. 12C100112 (dla numeru 112 z msisdn fix, z lokalizacji Krakowa miasta). Jeśli nie wiesz jak zbudować NKA, lub Twoje systemy nie są do tego przygotowane, zapoznaj się z metodą getEmeCall.
customer_name string|required Imię Drugie Imię (jeśli dostępne)|Nazwisko|Ulica Numer Budynku/Numer Mieszkania|Telefon Kontaktowy (inny niż ten, z którego zostało wykonane połączenie), lub adres email|1:Pesel
lev_conf string|required Prawdopodobieństwo % zakończenia sieci pod danym adresem - stacjonarne zawsze 100
x string|required if mobile* Szer. geogr. w stopniach dziesiętnych poprzedzona literą N
y string|required if mobile* Dł. geogr. w stopniach dziesiętnych poprzedzona literą E
angle string|required if mobile* Kąt w stopniach obrotu elipsy zgodnie z wskazówkami zegara z północy
semiMajor string|required if mobile* Długość wielkiej półosi w metrach
semiMinor string|required if mobile* Długość małej półosi w metrach
angularUnit string|required if mobile* Opcjonalny tag jednostki kątów
distanceUnit string|required if mobile* Opcjonalny tag jednostki odległości
*Parametr nie jest wymagany, jeśli abonent prezentuje się numerem stacjonarnym (i z takiego dzwoni - jest to walidowane). Dla mobile parametr bezwzględnie wymagany.
Oczekiwane kody odpowiedzi

201 Dane zostały prawidłowo wysłane do PLICBD oraz zapisane na serwerze.

403 Nieautoryzowany dostęp. Dodaj adres IP centrali, z której wychodzi żądanie.

422 Walidacja danych zakończona niepomyślnie. W messages znajdziesz szczegóły.

500 Błędne zapytanie. Zapoznaj się z dokumentacją.

Adres: https://plicbd.arkanavoip.pl/api/e112/ftps
Metoda: GET

Parametry do obsługi funkcji getE112Ftps

Funkcja wyświetla listę numerów telefonów i danych abonentów.

Parametry do obsługi funkcji getE112Ftps
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
search[value] sometimes|string Jakiekolwiek dane, które chcemy wyszukać np. numer, nazwisko Abonenta, ulica, numer dokumentu tożsamości, pesel itd.
start sometimes|digits Strona.
length sometimes|digits Ilość rekordów na stronie.
Oczekiwane kody odpowiedzi

200 Otrzymasz dane w formacie json.

Adres: https://plicbd.arkanavoip.pl/api/e112/ftps/store
Metoda: POST

Parametry do obsługi funkcji addDataToE112Ftps

Funkcja umożliwia zarówno tworzenie jak i edytowanie poszczególnych rekordów. Gdy numer istnieje w bazie zostaje zaktualizowany nowymi danymi (i tak wysłany na serwer FTPS UKE - jako UPD), w przeciwym wypdaku jest tworzony od nowa (wtedy na serwerze FTPS będzie widniał z flaga INS). Własność numeru może być weryfikowana przez PLICBD - nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie. Metoda dotyczy tylko planu PLICBD 1 w funkcji FTPS (!).
Informujemy, że numerów przeniesionych nie trzeba wprowadzać ręcznie, gdy posiadasz aktywną obsługę PLICBD 1 w funkcji FTPS, po prawidłowym wprowadzeniu danych dla przenoszonego numeru, w komunikacie E03, dane te zostaną automatycznie zapisane na serwerze FTPS po otrzymaniu komunikatu E13 od UKE. Nie ma potrzeby usuwania danych FTPS po przeniesieniu numeru do innego operatora. System automatycznie usunie dane z serwera FTPS po wysłaniu komunikatu E13.

Parametry do obsługi funkcji addDataToE112Ftps
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
dirnum[] required|array|numeric:9 Początek zakresu numerów bez +, bez +48, bez 48, bez 00. Dokładnie 9 cyfr.
dirnum_end[] required|array|numeric:9 Koniec zakresu numeru bez +, bez +48, bez 48, bez 00. Dokładnie 9 cyfr. Zakres to dowolny zakres, gdzie dirnum_end[] > dirnum[]. Nie jest wymagane min. 10 numerów, jak w innych fukcjach. Mogą to być 2,4,7,1000 lub więcej numerów. Jeśli jeden numer to dirnum[i] musi być identyczny jak dirnum_end[i].
type required|in:PES,DOC,REG,NIP PES jako pesel, NIP jako NIP, DOC jako dokument obcokrajowca.
full_name string|required|max:80 Pełne imie i nazwisko, lub prawidłowa nazwa firmy.
street string|required|mx:120 Ulica wraz z numerem demu i mieszkania np. Pierwsza 1/23.
post_code required|string|regex:/^\d{2}-\d{3}$/ Polski kod pocztowy format xx-xxx, gdzie x to cyfra od 0 do 9. Żadne inne dane nie będą przyjmowane.
city required|string|max:32 Polskie miasto, które może być wyszkukiwane poprzez TERYT. Za błędy nie odpowiadamy - Do Ciebie należy weryfikacja. My w komunikacji z PLICBD podamy dokładnie takie dane, jakie Ty nam podałeś.
county sometimes|nullable|string|min:4|max:70 Powiat abonenta. Jeśli korzystasz z PLICBD1 w formie FTPS powinieneś podać. County powinno być zgodne z TERYT (my tego nie weryfikujemy - Ty za to odpowiadasz. My w plikach INCR oraz FULL podamy dokładnie to co Ty nam podałeś).
province sometimes|nullable|string|min:4|max:90 Województwo abonenta. Jeśli korzystasz z PLICBD1 w formie FTPS powinieneś podać. Province powinno być zgodne z TERYT (my tego nie weryfikujemy - Ty za to odpowiadasz. My w plikach INCR oraz FULL podamy dokładnie to co Ty nam podałeś).
correspondence_address sometimes|nullable|string|max:255 Pełen adres korespondencyjny Abonenta.
document_value required|string|min:7|max:20 Jeśli obywatel polski numer pesel. Jeśli obcokrajowiec seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Oczekiwane kody odpowiedzi

201 Dane zostały prawidłowo zapisane.

403 Nieautoryzowany dostęp. Dodaj adres IP centrali, z której wychodzi żądanie.

422 Walidacja danych zakończona niepomyślnie. W messages znajdziesz szczegóły.

500 Błędne zapytanie. Zapoznaj się z dokumentacją.

Adres: https://plicbd.arkanavoip.pl/api/e112/ftps/delete/{ftp}
Metoda: DELETE

Parametry do obsługi funkcji deleteDataToE112Ftps

Funkcja umożliwia usunięcie danych. Parametr ftp to część adresu URL - znajdziesz ją w funkcji getE112Ftps oznaczona jako id.

Parametry do obsługi funkcji deleteDataToE112Ftps
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
ftp required|int id rekordu.
Oczekiwane kody odpowiedzi

200 Dane zostały prawidłowo usunięte, zmiana zostanie wysłana do PLICBD.

Sprawdź ofertę PLICBD