Certyfikat OPR

Do uruchomienia dostępu do PLI CBD (NP (przenoszenie numerów) i Xnn (udostępnianie numeracji) oraz komunikacji E112 w wersji PUSH) potrzebny jest certyfikat OPR-xxxxx-000x i hasło. Jeśli nie składali Państwo jeszcze wniosku o podłączenie do PLICBD należy wykonać instrukcję od punktu 5 poniżej.


Przed upływem terminu ważności certyfikatu wysłane zostanie przypomnienie e-mailowe.

W celu zainstalowania certyfikatu zaloguj się do panelu operatora, z lewego menu wybierz: Użytkownik -> Konto -> Certyfikaty
Pojawi się formularz wgrywania certyfikatu, należy załączyć odpowiedni plik certyfikatu w formacie pfx otrzymany od UKE oraz należy wprowadzić hasło również otrzymane od UKE SMS'em celem wgrania i rozszyfrowania certyfikatu.

Ważne. Nie przechowujemy hasła certyfikatu, więc zadbaj o to, abyś miał dostęp do hasła otrzymanego od UKE.


Pamiętaj, aby przed datą wygaśnięcia certyfikatu zamówić w SOU nowe certyfikaty. Poniżej instrukcja jak zamówić certyfikat OPR i SOO
 1. Wejdź do SOU https://sou1.plicbd.gov.pl/ i zaloguj się.
 2. Kliknij w górnym Menu w zakładkę zgłoszenia
 3. Wydanie certyfikatów klienckich - OPR/SOU
 4. Z lewej strony kliknij Nowe żądanie, jeśli widzisz, treść CSR zamknij SOU i postępuj zgodnie z instrukcją niżej. Jeśli jednak nie ma Treści CSR, to wyślij zgłoszenie w tym trybie i pomiń poniższe.
 5. Pobierz plik: Wniosek o podłączenie do PLICBD i SOU Uzupełnij i zapisz uzupełniony jako PDF,
 6. Podpisz plik w odpowiednich miejscach podpisem elektronicznym, a jeśli go nie posiadasz profilem zaufanym,
 7. Podpisany wniosek należy przesłać do UKE przez PUE (dołączony do wniosku ogólnego) lub ePUAP z profilu firmowego: „Wniosek o podłączenie PT do PLI CBD i SOU”, przekreślić WNIOSEK / AKTUALIZACJA WNIOSKU oraz w części WNIOSEK - UPOWAŻNIENIE zaznaczyć właściwe pole „Ponowny certyfikat…”. Certyfikat zostanie przekazany poprzez PUE lub ePUAP w odpowiedzi na wniosek.
 8. Po otrzymaniu certyfikatu należy wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru certyfikatu – wzór poniżej. Będzie to informacja zwrotna dla Zespołu PLI CBD do przekazania Państwu hasła do certyfikatu, które zostanie przesłane telefonicznie (SMS-em) osobie upoważnionej do odbioru certyfikatu wymienionej na wniosku.
 9. Wzór wiadomości do wysłania:
 10. TEMAT:„Potwierdzenie odbioru certyfikatu dla RPT……..”
 11. TREŚĆ: Potwierdzam w imieniu nazwa firmy RPT…….. otrzymanie certyfikatu i instrukcji.
 12. ADRES: certyfikaty@plicbd.gov.pl

Pamiętaj, jesteś samodzielnie odpowiedzialny za odpowiednio długą ważność certyfikatu, który służy do podpisu wysyłanych danych NP i Xnn.

Ustawienia w SOU dla NP, Xnn, E112 push (online)

Do uzyskania dostępu potrzebny jest także dostęp do SOU. Należy kolejno:

 • Zgłoszenie w SOU (w przypadku braku zakładki Zgłoszenia należy ustawić sobie odpowiednie uprawnienia i dostępy w zakładce Administracja -> Użytkownicy; należy również uruchomić sobie notyfikacje - profil użytkownika -> Zmiana danych). Wypełniamy:
 • Deklaracja PT co do sposobu korzystania z PLI CBD: Zgłoszenia => Nowe zgłoszenie => Kategoria 1 Aktualizacja informacji o podmiotach, Podkategoria: 5 Deklaracja PT co do sposobu korzystania z PLI CBD
 • Należy wypełnić pola Tytuł: Aktualizacja/Przekazanie informacji.
 • Wykorzystanie tunelu VPN (w przypadku korzystania przez nas z E112), Procesowanie MNP, Procesowanie FNP wpisując w każdym z tych pól: 13148 - Oskar Rybczyński.
 • W opisie zgłoszenia: Informujemy, że komunikacja Xnn będzie odbywała się przez operatora: 13148 - Oskar Rybczyński. Pod adres: https://10.104.196.84/api/xnn
 • Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się jego ID. Koniecznie zapisujemy je (za chwilę go użyjemy).
 • Odstąpienie od pełnych testów: Zgłoszenia => Nowe zgłoszenie => Kategoria 6 Procesowanie NP, Podkategoria: 3 Uruchomienie produkcyjne.
 • Tytuł zgłoszenia: Uruchomienie produkcyjne Exx i Xnn, Data uruchomienia produkcyjnego: jeśli przed godziną 15:00 i jest to dzień roboczy, można wpisać aktualną datę. Jeśli po godzinie 15:00 lub jest to sobota/niedziela/święto trzeba wpisać najbliższy dzień roboczy. Typ procesu NP (zaznaczamy FNP). Opis zgłoszenia: (musi być dokładnie jak poniżej)
 • Szanowni Państwo: reprezentując operatora (RPT i nazwa operatora), zgłaszamy naszą gotowość do uruchomienia produkcyjnego naszego systemu świadomie rezygnując z pełnego zakresu testów podłączeniowych. W związku z brakiem realizacji testów bierzemy pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w działaniu naszego systemu i błędy w realizacji procesów NP. Działanie logiki systemu PLI CBD jest nam w pełni znane i w tym zakresie nie będziemy zgłaszać do obsługi PLI CBD żadnych pytań.
 • Prosimy o produkcyjne uruchomienie zarówno FNP jak i MNP oraz Xnn. W obszarze NP adresy naszych produkcyjnych web serwerów to:
 • FNP: https://10.104.196.84/api/exx
 • MNP: https://10.104.196.84/api/exx
 • XNN dla celów uruchomienia udostępniania numeracji (X01 i X02): https://10.104.196.84/api/xnn
 • Deklaracja PT co do sposobu korzystania z PLI CBD ID=(podajemy zapisane wcześniej ID zgłoszenia).W imieniu operatora Imię, nazwisko, telefon kontaktowy
 • Uruchomienie produkcyjne E112 push (jeśli dotyczy): Zgłoszenia => Nowe Zgłoszenie => Kategoria 4 Lokalizacja (E112), Podkategoria: 4 Uruchomienie produkcyjne.
 • Tytuł zgłoszenia: Uruchomienie produkcyjne E112 online.
 • Propozycja terminu uruchomienia produkcyjnego (jak wyżej wyznaczyć termin).
 • Opis zgłoszenia: W związku z korzystaniem z metody online przez operatora 13148 - Oskar Rybczyński wnosimy o uruchomienie produkcyjne komunikatów lokalizacyjnych online.
 • Ustawienie Udostępnienia numeracji: Administracja => Ustawienia => Udostępnianie numeracji: Web Service => Zapisz.
Certyfikat FTPS

Do uruchomienia dostępu do PLI CBD E12 w wersji FTPS potrzebny jest certyfikat i klucz certyfikatu. Jeśli nie posiadają Państwo certyfikatu nalezy utworzyć klucz, który UKE podpisze.

Poniższe dotyczy tylko podmiotów chcących wysyłać dane lokalizacyjne E112 przez serwer FTPS.


Przed upływem terminu ważności certyfikatu wysłane zostanie przypomnienie e-mailowe.

W celu zainstalowania certyfikatu zaloguj się do panelu operatora, z lewego menu wybierz: Użytkownik -> Konto -> Certyfikaty
Pojawi się formularz wgrywania certyfikatu, należy załączyć odpowiedni plik certyfikatu w formacie pfx otrzymany od UKE oraz należy wprowadzić hasło również otrzymane od UKE SMS'em celem wgrania i rozszyfrowania certyfikatu.

Ważne. Nie przechowujemy hasła certyfikatu, więc zadbaj o to, abyś miał dostęp do hasła otrzymanego od UKE.


Pamiętaj, aby przed datą wygaśnięcia certyfikatu zamówić w SOU nowe certyfikaty. Poniżej instrukcja jak zamówić certyfikat FTPS

Jeśli nie potrafisz/nie wiesz jak utworzyć klucz wymagany przez UKE, daj nzm znać. Pomożemy bezpłatnie, jeśli przynajmniej 3 miesiące będziesz korzystać z naszych usług PLICBD 1 w wersji FTPS. Jeśli potrzebujesz tylko utworzyć klucz bez korzystania z naszych usług - cena jego utworzenia to 100 zł netto.

 1. Potrzebujesz komputera z systemem operacyjnym Debian. Zaloguj się jako sudoers.
 2. Wykonaj poniższe polecenie.
 3. openssl req -newkey rsa:1024 -nodes -keyout ftps.key -out ftps.csr -utf8 -days 730.
 4. System poprosi o podanie dodatkowych danych, wprowadź:
 5. PL, Województwo, Miasto, Nazwa Firmy, SRO-0000, 1.2.3.4, adres@sluzbowyFirmy.pl
 6. gdzie PL to kod kraju (obsługujemy polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych), województwo firmy, miasto firmy, nazwę firmy należy uzupełnić swoimi danymi, przy SRO-00000 należy 00000 zastąpić swoim numerem RPT (otrzymanym od UKE), zaś 1.2.3.4 swoim adresem IP przyznanym przez UKE w instrukcji podłączeniowej. Jeśli jej nie masz utwórz zgłoszenie o jej przygotowanie w SOU.
Ustawienia w SOU dla E112 w wersji FTPS

Do uzyskania dostępu potrzebny jest także dostęp do SOU. Należy kolejno:

 • Wejdź do SOU https://sou1.plicbd.gov.pl/ i zaloguj się.
 • Kliknij w górnym Menu w zakładkę zgłoszenia i utwórz zgłoszenie.
 • 5. Dane wsadowe (E112) Podkategoria zgłoszenia (poziom 1): 3. Uruchomienie produkcyjne.
 • Tytuł zgłoszenia: E112 uruchomienie produkcyjne.
 • Treść zgłoszenia: Prosimy o pobieranie danych całościowy 1-go każdego miesiąca i produkcyjne uruchomienie danych lokalizacyjnych E112 FTPS. Adres naszego serwera to: (tu podać adres z instrukcji podłączeniowej - jesli jej brak wysłać zgłoszenie z prośbą o przygotowanie instrukcji podłączeniowej do celów aktywacji usługi E112). Informujemy, że testowe dane całościowe zostały przygotowane z datą dzisiejszą i godziną 00 i dostępne są do pobrania.
 • Powyższe wysyłamy dopiero po wgraniu certyfikatu FTPS - wgranie certyfikatu dla FTP automatycznie generuje testowe dane całościowe z datą bieżącą i godziną 00, które PLICBD będzie chciało pobrać.
 • PLICBD w zgłoszeniu odpisze że dane całościowe zostały prawidłowo pobrane - dopytać w zgłoszeniu, czy ustawili harmonogram pobierania danych całościowych oraz czy uruchomili produkcyjnie usługę FTPS.
 • W razie pytań, wątpliwości skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.
Sprawdź ofertę PLICBD