Instrukcja ustawienia case i event id dla NP (numerów przenoszonych)

Do przenoszenia numerów zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych niezbędne jest unikalne case-id oraz event-id.

Wskazówka:
Jeśli nigdy nie byłeś podłączony produkcyjnie do PLICBD lub nie chcesz za naszym pośrednictwem przenosić numerów, to możesz całkowicie pominąć tą instrukcję.

Ustaw odpowiednie case-id oraz event-id dla spraw związanych z przenośnością numerów wykonując poniższą instrukcję:

  1. Zaloguj się do panelu operatora.
  2. Z lewego menu wybierz Użytkownik -> Konto -> Moje dane.
  3. Poszukaj zakładki Ustawienia case-id i event-id.
  4. Wprowadź nowe wartości i zatwierdź ich zmianę.

Pamiętaj, że nie możesz wprowadzić losowych danych, dane muszą mieć ściśle określony format poprzedzony numerem RPT oraz muszą być unikalne w ramach całego systemu PLICBD. UKE nie przyjmie wniosku o przeniesienie numeru ani odpowiedzi na wniosek innego operatora, gdy dane te nie będą prawidłowe, unikalne, ani w odpowiednim formacie.

Czy wiesz, że...

Jeśli wcześniej korzystałeś z usług dostępu do PLICBD za pośrednictwem innego rozwiązania, przed zainstalowaniem u nas dostępu musisz pobrać od poprzedniego dostawcy rozwiązania ostatnie numery case-id oraz event-id. W przypadku trudności z ich uzyskaniem ostatnie dane sprawdzisz w SOU produkcyjnym po zalogowaniu: Raporty -> Sprawdzanie stanu NP i wprowadzając ostatni numer sprawy tj. case-id. Po wyszukaniu sprawy zobaczysz także na samym dole strony w danych xml ostatnie event-id.

Jeśli to Twoje pierwsze podłączenie produkcyjne do systemu PLICBD Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie powinieneś zmieniać domyślnych wartości. W tym miejscu również będą ostatnie case-id i event-id, jeśli zdecydujesz się przenieść usługi do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Sprawdź ofertę PLICBD