Kody reason dla komunikatów E17.

Kody Reason po stronie Operatora:

Kody reason dla komunikatu E17
Kod Reason Wyjaśnienie
1 Niezgodne dane rejestracyjne
2 Numer Katalogowy nieaktywny
3 Abonent zrezygnował z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego
4 Niewłaściwy typ kontraktu (postpaid/prepaid)
5 Błędne wskazanie grupy Numerów
6 Data rozwiązania umowy w trybie DAY wypada później niż data rozwiązania umowy w trybie END
7 Numer nie należy do Dawcy
8 Wyznaczona Umowna Data realizacji Przeniesienia Numeru przekracza 120 dni kalendarzowych od daty wygenerowania komunikatu E03.
9 Tryb reklamacyjny: Numer nie został przekazany od PT, który o niego wnioskuje.
Sprawdź ofertę PLICBD